Polityka prywatności pliki cookies

Administracja serwisu grazilla.pl (zwanego dalej Serwisem) dokłada wszelkich starań, aby należycie chronić Państwa dane osobowe. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszej Polityki Prywatności oraz Regulaminu.

 

Dane zbierane Serwis

 

Podczas rejestracji w serwisie Użytkownik zobowiązany jest do podania następujących danych: nick (dowolnie wybrany pseudonim), hasło oraz adres e-mail. Dane te umożliwiają dostęp do panelu użytkownika. Adres e-mail może być wykorzystany w celu komunikacji z Użytkownikiem w zakresie procedury zmiany hasła, przekazania komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu, informacji o zmianach w Serwisie (np. zmiana regulaminu, nowości, etc.) oraz ewentualnego przesyłania wiadomości marketingowych przez Serwis.

 

Ponadto, podczas rejestracji zapisywany jest adres IP komputera, z którego rejestracja została dokonana. Służy to zapewnieniu bezpieczeństwa i eliminacji potencjalnych nadużyć ze strony nieuczciwych Użytkowników, w tym także eliminacji niechcianej korespondencji (tzw. spam).

 

W trakcie korzystania z Serwisu – zarówno przez Użytkowników zarejestrowanych i zalogowanych, jak i pozostałych – na komputerze Użytkownika automatycznie zapisywane są pliki „cookie”, służące usprawnieniu działania Serwisu oraz dane techniczne (np. typ przeglądarki internetowej, system operacyjny, etc) służące prowadzeniu statystyk korzystania z Serwisu.

 

Użytkownicy zarejestrowani w Serwisie mogą dodatkowo wypełnić swój profil. Wypełnienie profilu nie jest obowiązkowe. Profil składa się z następujących danych: imię i nazwisko Użytkownika, jego płeć, wiek, miejsce zamieszkania (wyłącznie województwo i miejscowość), numer komunikatora GG, dowolna informacja „o sobie” oraz zdjęcie. Użytkownik może podać wszystkie te dane lub tylko niektóre z nich.

 

 

Wykorzystanie danych

 

Serwis nie udostępnia bez potrzeby i wbrew Regulaminowi Serwisu zgromadzonych danych firmom i osobom trzecim. Zgromadzone dane techniczne (pliki „cookies”, informacje o przeglądarce internetowej, itp.) mogą być wykorzystane do zapewnienia pełnej funkcjonalności Serwisu. Są również wykorzystywane podczas emisji treści reklamowych, zgodnie z postanowieniami odrębnych regulaminów i polityki prywatności ich dostawców.

 

Adres IP komputera z którego dokonano rejestracji wykorzystywany jest wyłącznie w celu eliminacji nadużyć podczas korzystania z Serwisu oraz ewentualnej identyfikacji Użytkownika na życzenie uprawnionych do tego organów.

 

Dane profilowe zarejestrowanych Użytkowników są dostępne wyłącznie dla nich samych oraz dla Administracji serwisu i pozostałych zarejestrowanych Użytkowników. Użytkownik może nie wyrazić zgody na udostępnienie swoich danych profilowych innych zarejestrowanym Użytkownikom odznaczając stosowną opcję podczas wypełniania profilu. W takim przypadku wspomniane dane będą dostępne wyłącznie dla Administracji serwisu, samego Użytkownika oraz Użytkowników znajdujących się w jego gronie znajomych.

 

Adres e-mail Użytkownika nie jest pod żadnym pozorem udostępniany innym Użytkownikom. Firmom i osobom trzecim udostępniany jest na zasadach opisanych w Regulaminie.

 

Wszystkie zgromadzone dane mogą być na żądanie udostępnione w uzasadnionych przypadkach uprawnionym do tego organom, takim, jak Generalny Inspektor Danych Osobowych, Prokuratura, itp.

 

 

Zmiana i usunięcie danych

 

Zarejestrowany użytkownik Serwisu może w dowolnym momencie – bez podania przyczyny – zmienić lub usunąć swoje dane profilowe.  W tym celu należy zalogować się do Serwisu i wypełnić stosowne formularze.

 

Użytkownik ma prawo w każdej chwili usunąć swoje konto w Serwisie bez podawania przyczyny. W tym celu należy skontaktować się z administracją Serwisu poprzez ogólnodostępny formularz kontaktowy. Wraz z usunięciem konta usunięte zostaną z Serwisu również wszelkie powiązane z nim dane osobowe.

 

 

Obowiązywanie i zmiany Polityki Prywatności

 

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie w momencie jej ogłoszenia w Serwisie. Zarejestrowani Użytkownicy Serwisu, którzy nie zgadzają się z postanowieniami niniejszego dokumentu proszeni są o usunięcie swoich kont.

 

Administracja Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień obowiązującej Polityki Prywatności w dowolnej chwili i bez podania przyczyn. Wszelkie zmiany zostaną natychmiast ogłoszone na niniejszej stronie.

 

\"\"